Najčešća pitanja

Ovdje ćete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja.

U ponudi LRP Energy pronaći ćete sveobuhvatnu korisničku uslugu od planiranja preko montaže do postprodajnog servisa. Kako to radi? Stručnjaci LRP Energy-a na početku će se pobrinuti da instalacija zadovolji vaše potrebe, isplanirat će projekt i sve potrebne radove. Nakon završene montaže će se pobrinuti i za vas. Provjerit će radi li instalacija prema planu.

Naša ponuda je dostupna svima u cijeloj Hrvatskoj. Naši konzultanti i instalateri rade u svim regijama zemlje. Naša tvrtka se ubrzano razvija, tako da će uskoro biti moguće provjeriti našu ponudu i u drugim europskim zemljama.

Pošaljite e-poruku na oficina@lrenergy.com ili ostavite svoj broj telefona i mi ćemo vas kontaktirati kako bismo vam predstavili ponudu i dogovorili individualni sastanak.

MWT (Metal Wrap Through) je inovativna tehnologija u fotonaponskim sustavima koja se sastoji u zamjeni srebrnih traka na površini panela stražnjim vodljivim slojem sa sabirnim elektrodama.

MWT panele karakterizira visoka učinkovitost, niska degradacija modula, sustav bez olova.

Hibridni inverter (pretvarač) može istovremeno surađivati ​​s mrežom i stvoriti on-grid instalaciju na mreži koja radi sa skladištem energije. Tehnologije korištene u hibridnim inverterima spadaju među najnovija rješenja na tržištu, čija je zadaća sigurnost ali i zaštita u slučaju nestanka struje.

Bez skladištenja – ako proizvodnja energije iz fotonapona premašuje trenutnu potrošnju, višak se vraća u elektroenergetsku mrežu, odakle ga preduzeti sa popustom.

Sa skladištem – ako proizvodnja energije iz fotonapona premašuje trenutnu potrošnju, višak se sprema u skladište, odakle ga možete preuzeti u 100% iznosu. Ako je skladište potpuno napunjeno, višak energije će ići u mrežu iz koje će vam se vratiti 80% energije.

Fotonaponske ćelije su silicijske ploče koje pretvaraju svjetlosne zrake u električnu energiju. Silicij – mali kemijski element velike snage, skuplja i obrađuje svjetlosne zrake s cijele površine panela.

Bez skladištenja – ako proizvodnja energije iz fotonapona premašuje trenutnu potrošnju, višak se vraća u elektroenergetsku mrežu, odakle ga možete preduzeti. -Korisnik unutar iste tarife i obračunskog razdoblja koristi električnu (distribucijsku) mrežu kao bateriju – proizvedena energija koja se odmah ne potroši, predaje se u mrežu, i koristi se u trenu kada je korisniku potrebna. – Ako korisnik preuzme više energije iz mreže nego što je preda, tada plaća električnu energiju koja odgovara razlici preuzete i predane energije (preuzeto – predato) posebno u VT i NT, odnosno JT, a po cijeni tarife koju je ugovorio s opskrbljivačem.

Sa skladištem – ako proizvodnja energije iz fotonapona premašuje trenutnu potrošnju, višak ide u skladište, odakle ga možete preuzeti u 100% iznosu. Ako je skladište potpuno napunjeno, višak energije će ići u mrežu iz koje će vam se vratiti 80% energije.

Višak energije koju proizvedete odlazi u mrežu. Zahvaljujući važećim pravilima, po potrebi svoju električnu energiju iz nje možete iskoristiti u 80% besplatno. Zahvaljujući dvosmjernom brojaču znate koliko ste uštedjeli.

Međutim, ako želite dodatno povećati profitabilnost svoje investicije, skladište energije je za vas. U njemu ćete pohraniti viškove proizvedene tijekom dana koje možete iskoristiti navečer ili noću, kada proizvodnja prestane.

Energija se vraća u mrežu. Po potrebi iz nje možete besplatno uzeti do 80% električne energije. Zahvaljujući dvosmjernom brojaču znate koliko ste uštedjeli. Kućnom fotonaponskom instalacijom podupirete zaštitu okoliša smanjenjem udjela energije, npr. iz rudnika ugljena.

Instalacija tvrtke LRP Energy je 100% sigurna, ekološki prihvatljiva, funkcionalna i u skladu s ideologijom smart home.

Proizvođač predviđa 30-godišnji rok trajanja solarnih panela, ali u Europi postoje solarne instalacije koje rade puno dulje. Osim toga, možemo vam dati dodatno jamstvo za sve elemente fotonaponske instalacije, uključujući montažu.

Proizvodnja električne energije jedan je od glavnih čimbenika koji utječu na okoliš. Odabirom solarne energije i ponude LRP Energy brinete o okolišu i budućnosti svojih najmilijih. U roku od 25 godina korištenja fotonaponske instalacije “zasadit” ćete nekoliko tisuća stabala, “spasit” ćete 5 bazena vode i zaštitit ćete svijet od 180 tona otrovnog CO2.

Fotonaponska instalacija i energija sunca smanjuju troškove električne energije gotovo na nulu. Fiksne naknade za distribuciju i korištenje mreže ostat će na vašim računima.