Solar farm, solar panels photo from the air
solar power station on hillside, aerial view of renewable energy

POZRI SA AKO TO FUNGUJE

Bezplatná energia pre poľnohospodárov

Využi svoj dom alebo hospodárske budovy a nechaj si namontovať solárne panely! Pre montáž zariadení môžeš taktiež vyčleniť časť polí. Nezaberajú veľa plochy, a pritom ich prítomnosť nevylučuje súčasnú pastvu niektorých hospodárskych zvierat. Fotovoltaika ti umožňuje využívať neúrodné plochy spôsobom, ktorý začne prinášať zisk. Začni šetriť už teraz.

NAŠE VÝHODY

Čo získaš?

Nezávislosť

Ty sám rozhoduješ, kedy a za akých podmienok využívaš elektrinu a užívaš si nezávislosť.

Nižšie náklady

zníž prevádzkové náklady svojho hospodárstva investíciou do fotovoltaiky.

Ochrana životného prostredia

Prispievaj k zlepšeniu kvality ovzdušia, a postaraj sa o životné prostredie.

Bezpečnosť

Zabezpeč svoje hospodárstvo pred výpadkami prúdu.

Fotovoltaika poháňa tvoje hospodárstvo!

Stretni sa s energetickým poradcom a nauč sa, ako znížiť náklady na svoje hospodárstvo.